Navigace: Cestování » Průvodce » Kypr » Historie

Historie Kypru

Jak šel čas na Kypru

Dvojí kultury se vedle sebe ocitaly na kyperském ostrově už v roce 1500 př. n. l., kdy Kypr obsadili staří Řekové. A potom v roce 1200 př. n. l. Achátové. Odkaz kultury těchto národů můžeme dodnes obdivovat, protože se z oněch dob zachovaly i zbytky svatyň a kopulovitých staveb, ve kterých se obchodovalo především s kyperským bohatstvím - mědí.

Kypr historieV roce 1300 př. n. l. si Kypr přivlastnila další země - mocná Chetitské říše. Po ní říše Asyrská, pak Egyptská a Perská říše. Kdo byl na Kypru, ten se mohl cítit ve Středomoří pánem.

Rok 58 př. n. l. přinesl pro Kypr další změnu: ovládli ho Římané - za Afrodítou přišla Venuše... Římané se snažili rozšířit na Kypru křesťanství. Avšak s obdobnými záměry se pak na ostrově usadili i Byzantinci, přinesli křesťanství východního rituálu. Ostrov se stal součástí Byzantské říše. V 7. století se na Kypr pustili Arabové, pod jejichž správou byla země do roku 965. Dalším dobyvatelem v řadě, která nemohla těšit původní domorodce, byl pověstný král Richard Lví srdce. A také francouzský rod Lusignanů. Roku 1489 se Kypr stal součástí Benátské republiky. A od roku 1571 byl nově součástí Osmanské říše...

Od roku 1669 se začala psát na Kypru turecká historie mnohem razantněji, než v předchozím století. Toho roku se totiž Turci rozhodli dobýt Kypr silou, zlikvidovat odpor. Do značné míry se jim to povedlo. Kypr se stal od roku 1785 autonomní správní jednotkou turecké provincie. To už se přestávalo líbit kontinentální Evropě, která neměla s válčícími Turky dobré zkušenosti. Nelíbilo se to ani carskému Rusku. Po rusko-turecké válce Kypr, který byl i nadále součástí Osmanské říše, Turecko postoupilo podle úmluv Britům...

Většina domorodých Kypřanů byla i v té době řeckého původu. A tak se nešlo divit, že ostrov brzy usiloval o připojení k Řecku. Od přání nebývalo mezi temperamentním lidem daleko k činům. V 50. letech minulého století tzv. Národní organizace kyperských bojovníků začala vraždit kyperské Turky i Brity. Krvavé masakry trvaly celé desetiletí, do roku 1960. Až tehdy kyperská snaha vymanit se z turecké i britské nadvlády slavila úspěch. Ostrov získal nezávislost v rámci Společenství národů a prezidentem se stal národem oblíbený, světem respektovaný kyperský arcibiskup Makarios III.

Památky na KypruAle ani to ještě neznamenalo definitivní klid zbraní v kyperské krajině. Logicky - nemohl být konec bojům o moc na Kypru. Roku 1963 vypukla mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky otevřená občanská válka. Tu alespoň na čas zastavila až vojska OSN. Smír ovšem netrval dlouho. V roce 1974 obsadili Turci severní část ostrova a s ní i města Kyrénia, Famagusta a Nikósie: z domovů Turci vyhnali přes 200 tisíc kyperských Řeků. A do uprázdněných stavení se nastěhovalo turecké obyvatelstvo.

Arcibiskup Makarios III.

Arcibiskup Makarios III. se narodil 13. srpna 1913 ve vesničce Pano Panagia Arcibiskup, studoval na Kypru a v Athénách, studia ukončil na teologické fakultě v Bostonu.V roce 1946 se stal biskupem v Kitionu a v roce 1950 byl jmenován arcibiskupem a začal působit i v politice. V roce 1950 ho Britové odsoudili za kolaboraci a podporování terorismu v akcích organizace National Organisation for The Cypriot Struggle, pod vedením generála Georgiose Grivase. Podařilo se mu ale opustit Kypr, za exil si vybral Seychely. V roce 1959 se ale vrací na Kypr zpět a začíná zase působit v politice. Jedná s Brity, a uzavírá s nimi dohodu o nezávislosti Kypru a 13. prosince 1959 je zvolen prvním prezidentem nezávislé Kyperské republiky. Umírá 3. srpna 1977. Jeho ostatky jsou uloženy nedaleko kláštera v Kykkosu. Je považován za nejlepšího prezidenta a politika v historii Kypru.

Vyhlášení nezávislé Severokyperské turecké republiky přinesl až rok 1983. Tu ovšem nikdo - kromě Turecka - neuznal. Vztah k ní do značné míry ovlivňuje i dnešní diplomacii Evropské unie, Řecka a Turecka. Sjednocení kyperského ostrova je však i dnes pravděpodobně v nedohlednu. Jižní část ostrova se spojila s Řeckem, Turecko obsadilo sever ostrova. Tyto dvě části Kypru tvoří de facto dva samostatné státy, i když se v poslední době stále silněji hovoří - také vlivem diplomacie EU - o jejich novém sjednocení.

Na Kypru platí ústava z roku 1960, zákonodárným orgánem je parlament s 56 řeckými a 24 tureckými poslanci.

Diskuze

téma: Evropa,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Evropa,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: O cestování,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
hotel: HOTEL GOLDEN PORT SALOU
strava: Polopenze
od: 30.5. 2013
délka pobytu: 11 dní
do: 9.6. 2013
hotel: Blue Water Resort
strava: Snídaně
od: 9.7. 2013
délka pobytu: 17 dní
do: 25.7. 2013